Monthly Archives: June 2014

MUSTARINDA 2014 - Eksergia

MUSTARINDA 2014 - Eksergia
Tülay Schakir, Sara Milazzo, Tuomas A. Laitinen
19.6.–10.8. ke–su 11–17
Liput 3/5€, keskiviikkoisin vapaa pääsy
Näyttely | Kahvio | Näkötorni | Luontopolku
Lisätietoja nettisivuilla suomeksi: http://mustarinda.fi/node/79
/
MUSTARINDA 2014 - Exergy
Tülay Schakir, Sara Milazzo, Tuomas A. Laitinen
19.6. - 10.8. Wed-Sun 11-17
Tickets 3/5€, Wednesdays free entrance
Exhibition | Cafe | Observation tower | Nature trail
More info:http://mustarinda.fi/en/node/80

Posted in Exhibitions | Tagged | Comments closed